TEMEL TIP BİLİMLERİ

Misyon-Vizyon

Misyon

Öncelikli hedefimiz, tıp eğitimi alan öğrencilerimize çağın gereksinimleri doğrultusunda, klinik öncesi tıbbi bilimsel bakış açısı kazandırmaktır. Temel Tıp Bilimleri Bölümü çatısı altında geçirdikleri sürede, öğrencilerimizin tıp ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmalarını sağlamak da, bir başka hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için, öğrencilerimizi;

  • Temel tıp bilimleri ile klinik arasında bağ kurabilen,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen,
  • Bilgiye ulaşmayı bilen,
  • Araştırma, geliştirme ve üretim konusunda deneyime ve zihinsel çıktılara sahip olan,
  • Mesleki değerler ve etik kavramları özümseyen,
  • Evrensel sağlık değerlerini kavrayan,
  • Ülkemizin ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını takip eden,

bireyler olarak kliniğe hazırlamaktayız.

Vizyon

Yukarıda sözü edilen hedeflere ulaşılması, öğrencilerimizin çağın gereksinimlerinin farkında olan ve çağdaşlarına öncülük etme potansiyeline sahip bireyler olarak, klinik bilimlere adım atmalarına öncülük edecektir. Dolayısıyla, yeterli Temel Tıp Bilimleri donanımına sahip öğrencilerimiz, klinik bilimleri daha kolay kavrayabilen hekim adayları olarak bölümümüzden ayrılacaktır.