TEMEL TIP BİLİMLERİ

Misyon-Vizyon

TANITIM

Temel Tıp Bilimleri Bölümümüz,

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
 • Biyokimya
 • Fizyoloji
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • İmmünoloji
 • Parazitoloji
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıp Eğitimi
 • Tıp Tarihi ve Etik

Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Her anabilim Dalımızda, alanında deneyimli, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, öğretim üyeleri bulunmaktadır. Yeni bilimsel yaklaşımları yakından takip etmek için, aylık bilimsel toplantılar yapılmaktadır. Bölümüzde bulunan laboratuvar ve alt yapımız, öğrencilerimize yeterli olanaklar sunacak niteliktedir. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz arasındaki ilişkilerin aile değerleri kapsamında, uyumlu ve sıcak bir ortamda gerçekleşmesine azami özen gösterilmektedir.

MİSYON-VİZYON

Öncelikli hedefimiz, tıp eğitimi alan öğrencilerimize çağın gereksinimleri doğrultusunda, klinik öncesi tıbbi bilimsel bakış açısı kazandırmaktır. Temel Tıp Bilimleri Bölümü çatısı altında geçirdikleri sürede, öğrencilerimizin tıp ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmalarını sağlamak ta, bir başka hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için, öğrencilerimizi;

 • Temel tıp bilimleri ile klinik arasında bağ kurabilen,
 •  Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen,
 • Bilgiye ulaşmayı bilen,
 • Araştırma, geliştirme ve üretim konusunda deneyime ve zihinsel çıktılara sahip olan,
 • Mesleki değerler ve etik kavramları özümseyen,
 • Evrensel sağlık değerlerini kavrayan,
 • Ülkemizin ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını takip eden,

bireyler olarak kliniğe hazırlamaktayız.

Yukarıda sözü edilen hedeflere ulaşılması, öğrencilerimizin çağın gereksinimlerinin farkında olan ve çağdaşlarına öncülük etme potansiyeline sahip bireyler olarak, klinik bilimlere adım atmalarına öncülük edecektir. Dolayısıyla, yeterli Temel Tıp Bilimleri donanımına sahip öğrencilerimiz, klinik bilimleri daha kolay kavrayabilen hekim adayları olarak bölümümüzden ayrılacaktır.

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı