TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıbbi Biyoloji

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının amacı sağlık alanında mesleki eğitim almış aynı zamanda uygulamalı araştırmalarda çalışma yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Programıyla Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yaratıcı, analitik düşünebilme yeteneğini öğrencilere kazandırmayı amaçlamakla birlikte geleceğe yönelik olarak çağdaş bilime katkı yapabilmeyi hedefleyen bir birimdir.

Bu doğrultuda, modern tıptaki gelişmeleri takip etmek suretiyle yaşam bilimi olan biyoloji ile hastalıklar arasında köprü kurarak, temel moleküler kavramların gerek hücresel ve gerekse de makromoleküler bakış açısı ile değerlendirilmesi planlanmaktadır. Sunulan eğitim-öğretim ve araştırma programlarını sürekli güncelleyerek, evrensel bilim kavramını dinamik programlarına ekleyerek eğitim veren, bilgi ve teknolojiyi araştırma ve hizmet üretimine yansıtan bir birim olmayı amaçlamaktadır. 


Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Berna DEMİRCAN TAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Birsen ELİBOL  (Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Burcu YÜCEL (Öğretim Üyesi)

Araştırma Görevlileri:

Arş. Gör. İbrahim Alper KAYA

Arş. Gör. Duygu Deniz USTA

Arş. Gör. Muhammet Akif ALTUN