TEMEL TIP BİLİMLERİ

Tıp Eğitimi

Misyon

Fakültemize ait eğitim müfredatı hakkında öğrencilerden gelen dönütleri değerlendirilerek, öğrencilerimizi sağlık sistemimizde iyi bir hekim, araştırmacı ve lider olması için gerekli değişim stratejileri önermek.

Vizyon

Tıp öğrencilerinin gelecekte iyi bir hekim, eğitici ve araştırmacı olması için eğitime katılımlarını artırarak, hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmayı sağlamak için fakülte yönetimine önerilerde bulunmak.

Tıp Eğitimi bölümü amacı, öğrencilerin aktif katılımı artıran eğitim gereç ve modellerinin tasarlanması, uygulanması, geliştirilmesi ve diğer anabilim dallarına danışmanlık hizmeti sağlamasıdır. Tıp eğitimi ile ilgili yeni gelişmelerin izlenmesi, bilimsel alanlarda projeler geliştirilmesi, eğitim müfredatının geliştirilmesine katkıda bulunulması, eğiticilerin eğitimine yönelik kurs ve seminer programlarının oluşturulması, öğrencilere yönelik yurtiçi ve yurtdışı bilimsel ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, aktif öğrenmeye dayalı eğitimin organize edilmesi, senaryoların hazırlanması ve modül değerlendirilmesinde koordinasyonunun sağlanması gibi önemli projelerin büyük bir kısmi gerçekleştirilmiş ve bir kısmi da yakın vade hedeflerimiz arasındadır.

 
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU (Anabilim Dalı Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Cem MALAKÇIOĞLU (Öğretim Üyesi)