TEMEL TIP BİLİMLERİ

Fizyoloji

Fizyoloji canlıyı oluşturan yapıların ve organların fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Fizyoloji normal ve patolojik durumlarda bu fonksiyonların moleküler düzeyden organ ve sistem düzeyine kadar tüm kademelerde nasıl meydana geldiği ile ilgilenmektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi kuzey yerleşkesinde Tıp Fakültesi’nde yer alan Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve elemanları bu kapsamda eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Tıp eğitiminde I. ve II. sınıfta verilen Fizyoloji dersleri öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinde de fizyoloji dersleri verilmektedir.

Anabilim Dalımız,

  • Tıbbi fizyoloji konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olan ve bu bilgileri diğer tıp bilimleriyle ilişkilendirecek temel beceriyi,
  • Tıbbi fizyoloji alanındaki gelişmeleri takip etme becerisini,
  • Laboratuvar güvenliğini sağlama becerisini ve Tıbbi fizyoloji laboratuvar cihazlarını kullanma becerisini kazanan hekimler ve bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Anabilim Dalımızda öğrenci ve egzersiz fizyolojisi laboratuarlarımız bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda; egzersiz fizyolojisi, yaşlanma, endokrin sistem fizyolojisi, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, kardiyovasküler sistem fizyolojisi konularında çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sadrettin PENÇE (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Seyit ANKARALI (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şule BULUR (Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Burcu ÇAYKARA

Sağlık Bakanlığı Kadrosu

Arş. Gör. Hilal ADİL

Arş. Gör. Handan EKSİK

Arş. Gör. Abdullah ÖZDEMİR