TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Tarihçe

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak 2013 yılında Dr.Öğr.Üyesi Esra Kürüm tarafından kuruldu. 2013-2015 yılları arasında anabilim dalı başkanlığı yapan Kürüm, biyoistatistik ve bilgisayar laboratuvarını ve SPSS 22.0 paket program lisansını Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesine kazandırdı. Aynı yıllar içinde lisans biyoistatistik derslerini İngilizce olarak veren Kürüm, eski adı Göztepe Tıp dergisi olan Medeniyet Medical Journal’da biyoistatistik editörlüğü de yaptı. 2015 yılında Yale Üniversitesine Post-Doktora programı kapsamında giden Kürüm, üniversitemizden ayrılmak durumunda kaldı.

2015-2016 eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültesi biyoistatistik derslerini o dönemde üniversitemiz öğretim üyesi olan Dr.Öğr.Üyesi Esra Akdeniz Duran verdi.

Uzun yıllar Pittsburg Üniversitesinde görev yapan Prof.Dr.Hasan Güçlü’ nün 2016 yılında Üniversiteye atanması sonrasında, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD başkanlığı görevini devraldı. Prof Dr. Hasan Güçlü’ nün 2018 yılında yürütücülüğünü yaptığı MIDIDP: Modeling Infectious Diseases in Dynamic Populations with Relocation and Refugeeism” (Sığınmacı ve Mülteci Problemi Olan Dinamik Toplumlarda Bulaşıcı Hastalıkların Modellenmesi) isimli projesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Marie Sklodowska Curie Bireysel Burslar kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Proje üniversitenin Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen ilk projesidir. Prof.Dr. Güçlü, halen anabilim dalında öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermeye devam etmektedir.

2017 yılında Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD’ na atanan Prof.Dr. Handan Ankaralı, Anabilim Dalı başkanlığı görevini devraldı. 2018 yılında Lisansüstü ve disiplinler arası bir program olan Biyolojik Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans (Biological Data Science) programını başlattı ve başkanlığını yürütmektedir. Öğrenciler ve çeşitli düzeylerdeki akademisyenler arasında yoğun ilgi gören program için, öğrenci eğitimi ve alımına devam edilmektedir. Prof. Dr. Handan Ankaralı, gelen talepler doğrultusunda, hem üniversite içi hem de üniversite dışı akademisyen ve sağlık araştırmacılarına biyoistatistik danışmanlık hizmetini başlattı. Ayrıca ilki 2018 yılı mart ayında yapılan Uzmanlık Temel Eğitim Kursu (MEDUTEK) kapsamında, yılda 1 defa Tıpta Uzmanlık yapan araştırma görevlilerine, iki günlük temel biyoistatistik eğitim hizmeti verilmeye başlandı.

2015 yılında ÖYP kapsamında anabilim dalı kadrosuna atanan Arş.Gör.Nurgül Bulut, doktora eğitimine devam etmektedir. 2019 yılı itibariyle Anabilim Dalında, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

2013-2017 yılları arasında Biyoistatistik dersleri, Tıp Fakültesinde sadece birinci sınıfta verilirken, 2018-2019 yıllarında, birinci ve ikinci sınıflarda çeşitli komiteler içinde verildi. 2019-2020 güz eğitim-öğretim döneminden itibaren Biyoistatistik dersleri komiteler içerisinden çıkarılarak koridor dersi olarak planlandı. Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında verilecek olan Biyoistatistik koridor dersleri, “Bilimsellik Koridoru” adı altında toplandı.

Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi dışında, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde teorik ve uygulamalı dersler vermektedir.

Misyon

 • Tıp Fakültesi öğrencilerine, eğitim süresince temel biyoistatistik yöntemlerin ezbere dayatılmadan bir süreklilik halinde kavramsal boyutta ve uygulamalı olarak anlatılmasına özen göstermek,
 • Geleceğin araştırmacıları olacak hekimlerin temel düzeyde kendi araştırmalarını planlamasını, yürütülmesini, çözümlemesini ve sonuçlarını biyoistatistiksel yöntemler ile değerlendirerek yorumlayabilmesine katkıda bulunmak,
 • Evrensel değerlere ve etik bilince sahip, kanıtsız karar vermeyen, ekip ruhunu taşıyan geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek,
 • Sağlık ve Biyolojinin çeşitli disiplinlerinden gelen araştırmacılarla birlikte ortak çalışmalar yapmak,
 • Yapılan araştırmalarla, hem ulusal hem uluslararası alanlarda Türk Tıp Literatürünün gerek nicelik gerekse nitelik yönünden daha üst düzeylerde tanınmasına katkıda bulunmak
 • Araştırmaların planlama, yürütme ve sonlandırma aşamalarında etik kuralların ihlal edilmeden ve istatistiksel hatalar yapılmadan nasıl yürütülüp sonlandırılacağına dair kurs ve seminerler vermek

Vizyon

 • Anabilim dalının ulusal düzeyde başvuru kurumu olmasını sağlamak
 • Anabilim Dalında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırmaların kalitesini, alanında öncü olan ve sunduğu hizmetlerle bilimsel camiada bilinirliği/tanınırlığı olan biyoistatistik anabilim dalları düzeyine çıkarmak,
 • Öğrencilere bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırmak
 • Sağlık alanında yürütülen araştırmalara, güncel metodolojik yaklaşımlarla biyoistatistik destek sağlayarak tanınırlığı ve atıf alma başarısını artırmak
 • Hızla değişen ve dönüşen dünyaya ayak uydurabilecek ve katkı sağlayabilecek akademisyenler yetiştirmek

Biyoistatistik Danışmanlık

Anabilim dalı tarafından, biyoistatistik yöntem ve prensiplerin kullanımı, veri analizi ve sonuçların yorumlanması, hakem eleştirilerine cevap verilmesi konularında bilimsel araştırmalara (tez çalışmaları ve tez dışı çalışmalar) danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet kapsamında;

 • Hipotezlerin incelenmesi ve test edilebilir şekilde sunulmasının sağlanması
 • Araştırma türünün incelenmesi
 • Uygun örneklem genişliğine karar verilmesi
 • Uygun örnekleme yöntemine karar verilmesi
 • Veri toplama yöntemlerinin incelenmesi
 • Veri analiz yöntemlerine karar verilmesi
 • Veri analizi
 • Bulguların doğru yorumlanması ve sunulması
 • Sonuçların genellenebilirlik sınırının belirlemesi gibi konular yer almaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Handan ANKARALI (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Hasan GÜÇLÜ (Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Nurgül BULUT (Araştırma Görevlisi)