TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyofizik

BÖLÜM TANITIMI

2012 yılında kurulmuş olan anabilim dalımız, biri profesör diğeri doçent olmak üzere iki öğretim üyesi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.


Biyofizik, insan vücudu ve diğer biyolojik sistemlerdeki tüm yaşamsal süreçlerin barındırdığı fiziksel ilke ve mekanizmaları inceler ve sorunların çözümü için uygun çözümler geliştirir. Fizyoloji, biyokimya, biyolojinin ortak kümesi olan biyofizik, fizik, kimya ve matematiğin ilgili enstrumanlarının yanı sıra, bilgisayar teknolojilerini de kullanan çok disiplinli bir bilim dalıdır.  Yukarıda sözü edilen özelliklerinden ötürü biyofizik, temel ve klinik tıp bilimlerinde disiplinler arası bir kavşakta bulunmaktadır.


Araştırma alanlarımız;

  • Elektromanyetik kirlilik ve sağlık,
  • Hücre ve membran biyofiziği,
  • Radyasyon biyofiziği,
  • Fotobiyofizik,
  • Biyolojik spektroskopi,
  • Yapısal biyofizik,
  • Biyolojik zarların yapı ve işlevleri

konularından oluşturmaktadır. 
 

MİSYON-VİZYON

Öncelikli görevimiz; tıp eğitimi alan öğrencilere klinik öncesi, temel ve klinik biyofizik bakış açısı kazandırmaktır. Bu şekilde, birer hekim adayı olan öğrencilerimiz yaşam boyu öğrenen, bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, tıbbi bilimsel ve teknolojik gelişmelerde biyofiziksel kuram ve kuralları bilip, uygulayabilen bireyler olarak, kliniğe geçeceklerdir.

Mezuniyet öncesi ve sonrası, ulusal ve uluslararası tıp eğitiminde yetkin bir konuma gelmek te anabilim dalımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Eğitim ve araştırma alt yapılarımızın tamamlanmasıyla bu hedeflerimize ulaşmak mümkün olacaktır. Ülkemizi, anabilim dalımızın temsil ettiği uluslararası doktora programları da (UNITWIN), başlangıç için iyi bir göstergedir.  Daha geniş bir alt yapıya sahip olmayı başarmış bir anabilim dalı olma hedefimiz, ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığımıza ve etkinliğimize önemli katkılar sunacaktır.

Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Şule ÖNCÜL (Öğretim Üyesi)