TEMEL TIP BİLİMLERİ

Anatomi

Anabilim Dalı’mız Üniversite’mizin E-5 (D-100) Karayolu üzerindeki Kuzey Yerleşkesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Konumu, Ünalan ve Göztepe Metro Durakları arasındadır.  

İlk kez 2013-2014 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Akademik ve idari kadromuzu iki öğretim üyesi ve iki ÖYP öğrencisi oluşturmaktadır.

Eğitim-öğretim lisans programımızda 1. Sınıf’ta 4 Ders Kurulu halinde Hareket Sistemi Anatomisi verilmekte, 2. Sınıf’ta ise 5 Ders Kurulu olarak Dolaşım, Solunum, Sindirim, Sinir ve Duyu, İçsalgı, Boşaltım ve Üreme Sistemi Anatomisi öğretilmektedir.  

Ölçme ve değerlendirmede, bütünleştirilmiş olan Kurul Sınavları’nın Teorik kısmı çoktan seçmeli, Uygulama kısmı ise Anabilim Dalı’mızda “klasik iğneli sınav” şeklinde yapılandırılmıştır.

Eğitim Mekanı olarak kullandığımız ortak derslikler ile birlikte bize ait bir Uygulama Salonu’muz bulunmaktadır.

Eğitim Gereçleri olarak oldukça geniş bir maket koleksiyonuna ilaveten bir plastine kadavra ve birer plastine ekstremitemiz vardır.

Anabilim Dalımızın amacı, birikimlerimizi paylaşarak tıp eğitiminin temelini teşkil eden insan anatomisini öğretmek, temennimiz de usta ve paylaşımcı bir nesil yetişmesidir.

Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Tunç KUTOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇETKİN (Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. İlda Sinem BİRDAL YARKAN

Arş. Gör. Selin BAYKO