TEMEL TIP BİLİMLERİ

Misyon-Vizyon

Öncelikli görevimiz; tıp eğitimi alan öğrencilere klinik öncesinde temel bilimsel bakış kazandırmak ve verdiğimiz tıp eğitimi ile tıp bilimi ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmayı başarmaktır. Bu amaçla temel bilimlere ilişkin ilkeleri anlamış, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme isteği ve yeteneğine sahip, mesleki değerler ve etik kavramları yaşamlarına taşıyabilen araştırıcı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmek gerekmektedir. Ayrıca bölgesel, ulusal ve evrensel sağlık durumunun tanımlanması, iyileştirilmesi konularında, tıp bilimlerinde araştırmalar yaparak ulusal ve evrensel bilime katkıda bulunmayı da görevlerimizden biri olarak saymaktayız. Böylece hem hekim yetiştirme ve bilimsel araştırma işlevleri için eşsiz bir uygulama ortamı yaratılacak hem de toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olunacaktır.

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ

İMÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı