TEMEL TIP BİLİMLERİ

Histoloji ve Embriyoloji

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Mart 2012 tarihinde kurulmuştur.

Histoloji; dokuların mikroskobik yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar yapısal unsurların normal sağlıklı dokulardaki özelliklerini inceler.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık, doktora, lisansüstü ve lisans düzeyinde histoloji ve embriyoloji eğitimi verilmesi ve bunun yanı sıra bilimsel araştırmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Anabilim Dalımızın hedefi, histolojinin gelişimine katkıda bulunabilecek düzeyde araştırma projeleri yapabilmek ve bu alana gönül vermiş genç araştırmacılar yetiştirmektedir.

Anabilim Dalımızın araştırma alanlarını ışık ve elektron mikroskobik inceleme yöntemleri, deneysel hayvan modelleri üzerinde tıbbi araştırmalar, antioksidan savunma sistemleri, diyabet ve yardımcı üreme teknikleri konuları oluşturmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Serap USLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ünal USLU (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif GELENLİ DOLANBAY (Öğretim Üyesi)