TEMEL TIP BİLİMLERİ

Fizyoloji

Fizyoloji canlıyı oluşturan yapıların ve organların fonksiyonlarını  inceleyen bir bilimdir. Normal ve patolojik durumlarda bu fonksiyonların moleküler düzeyden sistem ve organ düzeyine kadar tüm kademelerde nasıl meydana geldiği ile ilgilenir. Bu amaçla çok farklı deneysel ve uygulamalı yöntemler kullanılabilir. Anabilim Dalımızda  ağırlıklı olarak sinir bilim ve hemoreoloji alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. 


Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Güler ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Seyit ANKARALI (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ferihan ÇETİN (Öğretim Üyesi)

Dr. öğr. Üyesi Şule BULUR (Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Mustafa BARAN

Arş. Gör. Burcu ÇAYKARA