TEMEL TIP BİLİMLERİ

Biyofizik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Şule Öncül’ün atanmasıyla Mart 2012 tarihinde kurulmuştur. 

Biyofizik biyolojik sistemlerdeki tüm yaşamsal süreçlerin altında yatan fiziksel temelleri inceler. Bu amaç doğrultusunda matematik, fizik, kimya, biyoloji, fizikokimya ve biyokimya alanlarını ve bilgisayar teknolojilerini kullanan çok disiplinli bir bilim dalıdır.  Biyofizik konusu ve çalışma alanları itibariyle Temel Tıp Bilimlerinde disiplinler arasında bağlantı oluşturmaktadır. 

Araştırma alanlarımız hücre biyofiziği, membran biyofiziği, fotobiyofizik, biyolojik spektroskopi, yapısal biyofizik, biyolojik zarların yapı ve işlevleri konuları oluşturmaktadır. 

İMÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ulusal ve uluslararası alanda mezuniyet öncesi ve sonrası (yüksek lisans ve doktora) tıp eğitiminde kendi alanında yetkin bir konuma gelmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle eğitim ve araştırma laboratuarlarının kurulması, bölgesel işbirlikleri kurularak yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, multidisipliner yapılanmalar ve çalışmalar içerisinde etkin olarak yer alınması planlanmaktadır. 


Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Şule ÖNCÜL (Öğretim Üyesi)